راهبند انتحاری (ضد تروریستی)

ضدخرابکاری و عملیات تروریستی و قابلیت متوقف نمودن کامیون با 20 تن بار و سرعت 100 کیلومتر، مجهز به سامانه الکتروهیدرولیک هوشمند برنامه پذیر، قابلیت کنترل از راه دور و تحت وب و سازگار با سامانه هوشمند مرکزی مدیریت و کنترل ترافیک.