درب اتوماتیک شیشه ای

1

درب اتوماتیک لولایی (Swing)

1

درب اتوماتیک تلسکوپی (Telescopic)

1

درب اتوماتیک کشویی (اسلایدینگ)

1

درب اتوماتیک تاشو (اتوبوسی) Folding

1

درب اتوماتیک تمام گرد (Curve)

1

درب اتوماتیک گردان (Revolving)

1

درب اتوماتیک زاویه ای (مثلثی) Angular