جک اتوماتیک پاملخی

جک درب پاملخی پرگاس - این اپراتور الکترومکانیک بوده و برای درب های دو لنگه طراحی شده. حداکتر توان برای کشش هر لنگه 250 کیلوگرم و پیش بینی استاندارد برای عرض هر لنگه 2000میلی متر بدون استفاده از قفل برقی و در صورت استفاده از قفل برقی تا 2500 میلی متر می باشد.این دستگاه دارای تعداد تردد نا محدود بوده ، دارای باطری اضطراری و مجهز به سیستم بسیار مفید قفل موتور دو طرفه هنگام بستن و باز شدن می باشد.